Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (ĮIRIS) steigimas, įteisinimas ir priežiūra. Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimas

Seminarą veda:
lector img
Gediminas Dagys turi daugiau nei 10 metų praktinės patirties organizuojant Lietuvos policijos įstaigų bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą, įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę. Dirbdamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, vėliau – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo padalinių vadovu, lektorius turėjo galimybę dalyvauti ir prisidėti Lietuvos policijai transformuojantis iš uždaros į atvirą ir skaidrią instituciją, iš esmės pertvarkant institucijos disponuojamų valstybės ir tarnybos paslapčių administravimą. Šiuo metu, eidamas Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyriausiojo patarėjo pareigas, Gediminas Dagys tęsia pradėtą veiklą dokumentų valdymo srityje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemones dėl bendros viešojo sektoriaus dokumentų valdymo sistemos sukūrimo ir dokumentų valdymo teisinio reglamentavimo atnaujinimo.
Programa:

• Saugumo priežiūros tarnybos (SPT) ir žinybinių saugumo priežiūros tarnybų (ŽSPT) funkcijos ir ypatumai;
• ĮIRIS nuostatų rengimo, derinimo, tvirtinimo ir kiti reikalavimai;
• ĮIRIS specifikacijos rengimo ir tvirtinimo, ĮIRIS kūrimo reikalavimai;
• Reikalavimai leidimui naudoti ĮIRIS išduoti, leidimo panaikinimo ir kt. svarbios aplinkybės;
• ĮIRIS modernizavimas, likvidavimas, saugumo užtikrinimas;
• Patalpų, teritorijų ir kitų vietų, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar kuriose įslaptinta informacija saugoma, fizinės apsaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka;
• Apsaugos nuo neteisėto informacijos fiksavimo ir perdavimo priemonių reikalavimai;
• Patalpų, teritorijų ir kitų vietų, kuriose numatoma dirbti, susipažinti su įslaptinta informacija ar ją saugoti, įvertinimas.