Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo taikymas nuo 2018-06-01

Seminarą veda:
lector img
Dr. Jūratė Liauksminaitė (Usonienė) specializuojasi autorių teisių, kolektyvinio teisių įgyvendinimo, prekių ženklų, patentų ir kitose intelektinės nuosavybės teisės srityse. Jūratė Liauksminaitė konsultuoja klientams teisių į intelektinės nuosavybės objektus įgyvendinimo ir gynimo, nesąžiningos konkurencijos klausimais, atstovauja klientams ginčuose dėl intelektinės nuosavybės teisių, civilinėse ir administracinėse bylose. Jūratė Liauksminaitė daugiau nei penkiolika metų dėsto intelektinės nuosavybės ir civilinę teisę, užsiima moksline-tiriamąja veikla.
Programa:

2018 metų birželio 1 d. įsigalioja Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas. Naujuoju įstatymu nustatomi:
- Teisėto ir neteisėto komercinių paslapčių gavimo, naudojimo bei atskleidimo atvejai;
- Konkrečiai įvardijami pažeistų teisių gynimo būdai;
- Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atvejai ir reikalingi įrodymai.

SVARBU! Įstatyme daug dėmesio skiriama komercinių paslapčių apsaugai tais atvejais, kai šalis sieja darbo teisiniai santykiai. Todėl su įstatymu itin svarbu atidžiai susipažinti įmonių vadovams bei kitiems asmenims, kurie įmonėse yra atsakingi už komercinių paslapčių apsaugos proceso organizavimą.

• Konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties samprata:
     - teisės aktai ir teismų praktika;
     - komercinių paslapčių teisinės apsaugos naujovės.
• Konfidencialios informacijos apsauga įmonėje.
• Konfidencialios informacijos apsauga santykiuose su darbuotojais:
     - konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartys ir įsipareigojimai.
• Konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių gynimo priemonės.
• Atsakomybė už konfidencialios informacijos atskleidimą.