Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją

Seminarą veda:
lector img
Edvardas Sinkevičius - buvęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, turintis 10 metų dėstymo universitete patirtį, nuo 1999 m. praktikuojantis advokatas, šiuo metu advokatų kontoros BSP LEGAL (Sinkevičius ir Partneriai) partneris. Nuo 2002 m. veda mokymus teisėjams Lietuvos teisėjų mokymo centre. Dr. Edvardas Sinkevičius specializuojasi tokiose srityse kaip nacionalinė ir tarptautinė transporto teisė, draudimas, muitinės teisė, ekonominiai teisės pažeidimai ir nusikaltimai, bendrieji verslo ir administracinės teisės klausimai. Advokatas nuolat publikuoja straipsnius transporto bei kitomis teisinėmis temomis.
Programa:

Krovinių vežimas, ginčai dėl krovinių gabenimo ir CMR konvencijos taikymas yra viena dinamiškiausių teisės sričių, kurios teismų praktika nuolat keičiama ir tobulinama. Šiame seminare lektorius analizuodamas konkrečias praktines situacijas ir vežimo sutarčių sąlygas:
- atskleis kaip keičiasi vežėjo statusas ir bylų baigtis teismų praktikoje;
- nagrinės bylų teismingumo nustatymo klausimus;
- nurodys, kokius konkrečius punktus įtraukti į krovinio vežimo sutartį;
- analizuos, kaip teisingai atribojama vežėjo ir siuntėjo atsakomybė;
- nagrinės, kokios yra atleidimo nuo atsakomybės sąlygos ir taisyklės, nustatytos teismų praktikoje.

Seminaro programa:

• Krovinio vežimo sutartis ir jos įforminimas. CMR važtaraščio reikšmė;
• Krovinio vežimo sutarties subjektai;
• Krovinio siuntėjo ir krovinio gavėjo teisės bei pareigos;
• Vežėjo pareigos, susijusios su krovinio pakrovimu ir iškrovimu;
• Vežėjo atsakomybė ir atsakomybės už krovinį pradžia ir pabaiga;
• Atsakomybė už krovinį ir atleidimo nuo atsakomybės atvejai;
• Atsakomybės už krovinį dydis;
• Pretenzijos ir ieškiniai;
• Aktualiausia teismų praktika, susijusi su CMR konvencijos taikymu.