Laikinasis įdarbinimas, užsienio komandiruotės ir A1 pažymėjimo išdavimas 2018 m.

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Steponavičienė, LL.M. – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ asocijuota partnerė, įmonių ir mokesčių teisės ekspertė, mokesčių grupės vadovė, teisine praktika užsiima nuo 2001, nuo 2008 yra praktikuojanti advokatė. Beveik 16 metų teisinės ir bendravimo su klientais praktikos advokatei leidžia ne tik išspręsti konkrečią teisinę problemą, bet ir pažvelgti į ją plačiau, užbėgti už akių galimoms teisinėms ir mokesčių rizikoms, pasiūlyti ir įgyvendinti alternatyvias problemų sprendimo priemones, teisinėmis priemonėmis padėti klientui suvaldyti verslo procesus. Advokatė konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, taip pat ir fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, dažniausiai veikiančius paslaugų, IT, nekilnojamojo turto, tarptautinės prekybos, farmacijos sektoriuose.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
Programa:

1 dalis. Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis. 10.00–11.30 val.

• Laikinojo įdarbinimo atskyrimas nuo rangos ir paslaugos teikimo santykių;
• Laikinojo įdarbinimo ypatumai, siunčiant darbuotojus dirbti į užsienį;
• Laikino įdarbinimo įmonės ir kliento susitarimų turinys;
• Laikinojo įdarbinimo reglamentavimas naujajame DK;
• Laikinojo įdarbinimo ypatumai ES.

2 dalis. Advokatė Ingrida Steponavičienė. 11.45–13.15 val.

• Garantijos į užsienį komandiruotiems darbuotojams. Komandiruotės nutraukimas ir pratęsimas;
• Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką;
• Kelios komandiruotės tuo pačiu laikotarpiu. Viena komandiruotė į kelias valstybes;
• Darbuotojo išlaikymas ir maitinimas užsienio komandiruotėje;
• Dokumentai, pagrindžiantys užsienio komandiruočių išlaidas;
• Komandiruočių kompensacijų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu, socialinio draudimo įmokomis;
• A1 pažymėjimo išdavimo tvarka;
• Dokumentai, kuriuos reikia surinkti ir pateikti institucijoms;
• Būdai, kuriais gali būti pateikti prašymai dėl A1 pažymėjimo išdavimo.