Miškininkystės veiklos mokesčiai ir apskaita 2019–2020 m.

Seminarą veda:
lector img
Prof. dr. Astrida Miceikienė - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė, akredituota konsultantė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos klausimais ir LEADER metodo įgyvendinimo klausimais, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro konsultantų profesinių žinių patikrinimo narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių tęstinio mokymo ekspertų Ekonomikos, vadybos ir apskaitos grupės narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo tarybos narė. Nuo 2004 m. konsultuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones, nuo 2006 m. – pelno nesiekiančias organizacijas mokesčių, apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo klausimais.
lector img
Dr. Ramunė Budrionytė nuo 1995 m. dėsto Vilniaus Universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete bei Vilniaus Universiteto Verslo mokykloje finansinės apskaitos bei finansinės analizės temomis. Nuo 1998 m. veda seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus buhalteriams, auditoriams bei įmonių vadovams, konsultuoja įmones finansinių ataskaitų sudarymo, konsolidavimo, apskaitos standartų taikymo klausimais. Ramunė 15 metų dirbo vyr. finansininkės pozicijose, nuo 2003 m. dalyvavo verslo apskaitos standartų bei jų metodinių rekomendacijų rengimo procese. Šiuo metu – Verslo apskaitos standartų komiteto prie Finansų ministerijos narė, Kvalifikacinių atestuoto auditoriaus apskaitos egzaminų vertinimo komisijos narė.
Programa:

Seminarą „Miškininkystės veiklos mokesčiai ir apskaita 2019–2020 m.“ paskatino rengti ne tik mokestinės naujovės ir nuolatiniai miško reguliavimo tvarkos pakeitimai, tačiau ir aiškumo nebuvimas miškininkystės veiklos apskaitoje. Kadangi miškui būdingos specifinės savybės, kurios lemia įmonių ir kitų miško savininkų finansinės naudos gavimo ypatumus. Dėl ko kyla nemažai klaustukų priskiriant mišką turto kategorijoms ypač naudojant tradicinę turto klasifikaciją apskaitoje. O teisingos vietos priskyrimas turto klasifikacijoje lemia šio turto vertinimo būdus ir finansinių ataskaitų rengimą.

Dėl šios priežasties KATSU surinko vienus geriausių savo srities mokesčių ir apskaitos specialistų, kurie parengė Miškininkystės veiklai skirtą programą atskleidžiančią visus mokestinius ir apskaitos niuansus.

 

Programa:
Lektorė Ramunė Budrionytė (10.00–11.30 val.):

• Miškų ir miškininkystės įmonių apskaitos reglamentavimas;
• Miško klasifikavimas apskaitoje;
• Medynų apskaita miškininkystės įmonėse;
• Miško žemės apskaitos ypatumai.

Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Astrida Miceikienė (11.45–15.45 val.):

• Pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymas miškininkystės įmonėse;
• PVM įstatymo naujovės ir nuostatų taikymas miškininkystės įmonėse;
• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai ir jų taikymas miškininkystės įmonėse;
• Privalomieji atskaitymai iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką;
• Nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio ir kitų mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimo ypatumai miškininkystės įmonėse;
• Mokestinės lengvatos, kurias gali taikyti miškininkystės įmonės;
• Mokestinių deklaracijų pildymas. Nauji deklaravimo reikalavimai. i.MAS prievolės. Informacijos parodymas finansinėse ataskaitose;
• Inventorizacijos proceso vykdymas miškininkystės įmonėse.