Muitinės reguliavimo naujovės 2018–2019 m. Prekių importo ir eksporto apmokestinimo PVM aspektai

Seminarą veda:
lector img
Algirdas Kviklys - PwC Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovas. Algirdas konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones apmokestinimo, mokestinės rizikos valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimais. Taip pat veda seminarus PVM taikymo, PVM rizikos valdymo ir dokumentavimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl naujausios mokestinės praktikos įgyvendinimo. Algirdas taip pat dalyvavo teikiant rekomendacijas dėl mokesčių administratoriaus kontrolės proceso optimizavimo ir rengiant išmaniosios mokesčių administravimo sistemos gaires.
lector img
Juozas Šarūnas Avižienis yra Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vedėjas.
Programa:

1 dalis. Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–14.45 val.):

• SMK ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimai;
• Svarbiausi pokyčiai muitinės veikloje pradėjus taikyti SMK;

• SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir jos įgyvendinimas;
• LR muitinės įstatymo taikymas ir kiti Lietuvos teisės aktai, priimti įgyvendinant SMK;
• Verslui aktualiausi su SMK susiję klausimai;
• Laikinojo prekių saugojimo naujovės įgyvendinant SMK;
• Prekių deklaravimo ir muitinės procedūrų taikymo tvarkos pokyčiai įgyvendinant SMK;
• Laisvųjų sandėlių veiklos reguliavimas ir veiklos tęstinumas;
• Skubių siuntų, laivų ir orlaivių atsargų bei kitų prekių deklaravimas.

2 dalis. „PwC“ Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovas Algirdas Kviklys (15.00–16.30 val.):

• Eksportuojamų / importuojamų prekių vežimo ir susijusios paslaugos: naujausia ESTT praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
• Muitinės vertės ir PVM apmokestinamosios vertės koregavimas pasikeitus sandorio aplinkybėms;

• Prekių importo vieta;
• Eksportuotojo sąvoka;
• Gabenimo priskyrimas prekių tiekimui, realus gabenimo sąlygų atspindėjimas;
• Pagrindinės sąlygos 0 proc. PVM tarifo taikymui;
• Prekių tiekimo grandinių vertinimo metodika;

• Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika;
• Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.