Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų

Seminarą veda:
lector img
Rugilė Trumpytė yra „Transparency International“ Lietuvos skyriaus projektų vadovė. Rugilė TILS kuruoja iniciatyvas, susijusias su nesąžiningais susitarimais sporte, žiniasklaidos atskaitingumu, skaidrumu ir profesine žurnalistų etika. Ji taip pat dirba su informacijos prieinamumu viešame ir privačiame sektoriuose, viešaisiais finansais. Prie TILS prisijungė 2011 metais. Rugilė yra Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybos narė, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lyginamosios politikos magistrė.
lector img
Sergejus Muravjovas yra „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas. Sergejus vadovauja TILS nuo 2008 m. Jis yra „Baltosios bangos“ iniciatyvos tarybos narys, „Žinių radijo“ patariamosios tarybos narys bei Vilniaus m. Centro poliklinikos ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės stebėtojų tarybų narys, RSVA Garbės teismo narys. Sergejus taip pat dėsto ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Jis baigė magistro studijas Leideno universitete, bakalauro studijas Utrechto universitete ir Vilniaus universitete.
Programa:

• Kaip tinkamai valdyti korupcines rizikas skirtingose viešojo sektoriaus srityse: 
     - organizacijos pranešimų kanalų politika;
     - viešųjų pirkimų atlikimo tvarka;
     - interesų konfliktų valdymas;
     - atskaitingas sprendimų priėmimas;
     - gyventojų įtraukimas ir kiti būdai.
• Skaidrumas, atskaitingumas ir atviri duomenys: pavyzdžiai Lietuvoje ir svetur.
• Komunikacijos galia skaidrumui.
• Kas yra sėkmė antikorupcijoje?

Mokymų metu daug dėmesio bus skiriama praktinėms užduotims, klausimams ir diskusijoms.