Naujas požiūris į profesinės rizikos vertinimo formalizavimą, rengiant įmonės vidaus teisės aktus. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo, naudojimo teisinis reglamentavimas ir praktinis taikymas

Seminarą veda:
lector img
Jurga Balčiūnienė - Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus Vyriausioji darbo inspektorė.
lector img
Saulius Balčiūnas yra Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.
Programa:

Seminare du lektoriai, VDI atstovai, ekspertai Jurga Balčiūnienė ir Saulius Balčiūnas, dėstydami kartu, vienas kitą papildydami, atskleis vienus svarbiausių darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo klausimų:

• Naujos įmonės vidaus teisės aktų – vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, instruktavimo ir mokymo tvarkos ir kitų – rengimo nuostatos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo teisinio reglamentavimo ypatumus. Praktiniai pavyzdžiai.
• Nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl netinkamo asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ar jų nenaudojimo, tyrimo pavyzdžiai ir analizė.
• Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys asmeninių apsaugos priemonių parinkimą, išdavimą ir naudojimą. Praktinio taikymo galimybės ir ribotumai.