Naujasis Darbo kodeksas nuo 2017 m.: reformos įgyvendinimas ir naujos galimybės

Seminarą veda:
lector img
Mantas Mikalopas yra advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas. Pagrindinės advokato praktikos sritys: darbo, įmonių, sutarčių bei reklamos teisė, civilinės atsakomybės taikymas ir atstovavimas teisminiuose ginčuose. Mantas Mikalopas taip pat teikia teisines konsultacijas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, veda įmonių vidinius ir atviruosius mokymus. 2013-2015 m. dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus Kazimiero Simonavičiaus universitete, nuo 2017 m. rugsėjo dėsto verslo teisę ISM vadybos ir ekonomikos universitete.Tarptautinio teisės žinyno „Chambers Europe“ paskelbtame 2016 m. geriausių advokatų kontorų ir teisininkų reitinge advokatų kontora „iLAW“ buvo įvertinta kaip viena iš lyderiaujančių teisės firmų darbo teisės srityje, o advokatas Mantas Mikalopas išskirtas kaip darbo teisės ekspertas. Šis advokatas žinyne „Chambers Europe“ įvardijamas kaip kylanti žvaigždė Lietuvos darbo teisės rinkoje, jis yra pelnęs klientų pripažinimą dėl to, kad „ieško sprendimų, o ne tik išvardija galimybes“.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
Programa:

Advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (10.00–12.00 val.):

1. Esminės naujojo darbo santykių reguliavimo naujovės;
2. Darbo sutarčių, kitų darbdavio ir darbuotojų susitarimų ir lokalių teisės aktų būtini pakeitimai įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui;
3. Naujovės, susijusios su darbo užmokesčio mokėjimu;
4. Naujasis darbo ir poilsio laiko reglamentavimas;
5. Materialinė darbuotojų atsakomybė;
6. Darbuotojų atstovų įtaka darbo organizavimui ir lokaliems teisės aktams;
7. Darbo tarybų ir profesinių sąjungų kompetencijos ir santykis;
8. Kolektyvinių sutarčių sudarymas ir turinys.

Advokatas Mantas Mikalopas (13.00–16.00 val.):

1. Pagrindiniai nauji darbo santykių principai;
2. Darbo sutarties sudarymas: tvarka ir aptartinos sąlygos;
3. Atskiros darbo sutarčių rūšys: naujos rūšys ir pasikeitimai anksčiau galiojusių sutarčių kontekste;
4. Darbo sutarčių vykdymas ir keitimas;
5. Darbo sutarčių nutraukimo pagrindai ir reikalavimai procedūroms;
6. Darbuotojų drausminė atsakomybė.Naujos redakcijos Darbo kodekso įgyvendinimo dirbtuvės (15.15–16.00 val.):

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui susidarys nemažai praktinių problemų dėl vidinių tvarkų, darbo sutarčių keitimo ar nutraukimo, darbo laiko įforminimo, darbo užmokesčio skaičiavimo, darbuotojų ir darbdavių atsakomybės taikymo. Atsižvelgiant į naujojo DK įsigaliojimo laikotarpį ši seminaro dalis bus skiriama praktinių Darbo kodekso įgyvendinimo problemų modeliavimui ir diskusijoms dėl tinkamiausio jų sprendimų būdo.