Pagrindiniai reikalavimai 2018 m. finansinių ataskaitų rengimui: apskaita, mokesčiai ir naujausi standartai

Seminarą veda:
lector img
Mantas Mališauskas - audito, teisinės ir konsultacinės įmonės Rödl & Partner vidaus mokesčių skyriaus vadovas. Manto specializacija: PVM ir akcizai, muitai, mokestiniai ginčai, mokesčių lengvatų taikymas, pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis, įmonės mokestinis patikrinimas (angl. due-diligence) ir mokesčių peržiūra.
lector img
lector img
Vaida Kačergienė – audito įmonės „AV Auditas“ direktorė. Vaida turi 4 metų ekonomistės, daugiau nei 20 metų finansinių ataskaitų audito ir buhalterinio darbo patirtį. Nuo 2002 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų (LAR) veikloje, kaip LAR prezidiumo narė, LAR garbės teimos narė, rengiant audito atlikimo bei dokumentavimo metodikas, audito dokumentų programą. Nuo 2001 m. skaito paskaitas rizikos valdymo, audito atlikimo, tarptautinių audito standartų, kokybės kontrolės, vidaus kontrolės sistemos, finansų politikos, vidaus audito temomis.
Programa:

Finansinės atskaitomybės rengimas – tai pats svarbiausias metų darbas buhalteriams. Rengiant finansines ataskaitas ne tik teisingai pateikiama finansinė informacija, tačiau, kad jas efektyviai parengti turi vykti tinkama apskaitos ir mokesčių sinergija. Todėl Katsu komanda šiais metais surinko trijų skirtingų sričių – apskaitos, pelno mokesčio ir PVM – lektorių kolektyvą, kuris parengė visiškai naują finansinės atskaitomybės rengimo programą.

Seminaro programa:

I dalis. 2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinio rengimas: apskaitos reikalavimai. Pranešėja – auditorė Vaida Kačergienė (10.00–12.15 val.).

• Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir reglamentavimas:
     - Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo naujovės;
     - Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas;
     - Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos;
     - Verslo apskaitos standartų naujovės ir VAS nuostatų taikymas rengiant finansines ataskaitas.
• Finansinės informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose. Finansinės informacijos pateikimo reikšmingumas;
• Finansinių ataskaitų rinkinio rengimo rekomendacijos. Finansinės atskaitomybės sudėtis:
     - Balansas;
     - Pelno (nuostolio) ataskaita;
     - Aiškinamasis raštas;
     - Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos;
     - Pinigų srautų ataskaita.
• Informacijos pateikimas aiškinamajame rašte: kokią informaciją privaloma nurodyti ataskaitoje;
• Apskaitos ir Pelno mokesčio įstatymų nuostatų skirtumai ir derinimas rengiant 2018 m. finansines ataskaitas.

II dalis. Pelno mokesčio reguliavimo naujovės 2019 m.: nuostatos, svarbios rengiant 2018 m. finansines ataskaitas. Pranešėja – „Rödl & Partner“ Mokesčių skyriaus vadovė Nora Vitkūnienė (13.15–14.45 val.).

• 2018 m. pelno apmokestinimo naujovės;
• Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų apskaičiavimas ir apmokestinimas, neapmokestinamosios pajamos;
• Pelno mokesčio lengvatų taikymas;
• Darbo užmokesčio apmokestinimo pakeitimų įtaka 2018 m. finansinėms ataskaitoms;
• Pelno mokesčio deklaracijos pildymo rekomendacijos ir naujausia praktika;
• Pelno mokesčio įstatymo ir kitų teisės aktų pasikeitimai nuo 2019 m.

III dalis. Pridėtinės vertės mokestis 2018–2019 m. Pranešėjas – „Rödl & Partner“ Vidaus mokesčių skyriaus vadovas Mantas Mališauskas (14.45–15.30 val.).

• PVM įstatymo pakeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai;
• PVM deklaravimo pasikeitimai nuo 2019 m;
• Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai dėl PVM įstatymo nuostatų neteisingo taikymo;
• Naujausia Lietuvos teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika PVM srityje;
• Svarbiausi PVM direktyvos pakeitimai nuo 2019 m. ir nuo 2021 m.