Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje

Seminarą veda:
lector img
Programa:

• Pajamų pripažinimas ir grupavimas.
• Pajamos už suteiktas paslaugas.
• Rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamos ir pervestinos pajamos.
• Turto ir atsargų pardavimo apskaita.
• Finansavimo pajamų pripažinimas.
• Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas.
• Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje.
• Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
• Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje.
• Pajamų ir sąnaudų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje (veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamojo rašto informacija).