Paslaugų apmokestinimas PVM 2017 m.: apmokestinimo vietos ir PVM tarifo nustatymas

Seminarą veda:
lector img
Algirdas Kviklys - PwC Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovas. Algirdas konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones apmokestinimo, mokestinės rizikos valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimais. Taip pat veda seminarus PVM taikymo, PVM rizikos valdymo ir dokumentavimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl naujausios mokestinės praktikos įgyvendinimo. Algirdas taip pat dalyvavo teikiant rekomendacijas dėl mokesčių administratoriaus kontrolės proceso optimizavimo ir rengiant išmaniosios mokesčių administravimo sistemos gaires.
Programa:

• Paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklės.
• Pagrindinė paslaugų teikimo vietos taisyklė:
     - Apmokestinamojo asmens sąvoka;
     - Padalinio sąvoka PVM tikslais;
     - Privatiems poreikiams įsigyjamos paslaugos.
• Paslaugų įsigijimo vietos nustatymo taisyklės.
• Su nekilnojamuoju turtu susijusios paslaugos:
     - PVM direktyvos pasikeitimai nuo 2017 m.;
- Nekilnojamojo turto sąvoka;
     - Su nekilnojamuoju turtu pakankamai tiesiogiai susijusios paslaugos;
     - Su nekilnojamuoju turtu nesusijusios paslaugos;
- Įrangos nuomos apmokestinimas PVM;
- Su nekilnojamuoju turtu susijusios paslaugos vs prekių tiekimas su instaliavimu.
• Keleivių vežimas.
• Prekių gabenimas ir papildomos paslaugos.
• Tarpininkavimo paslaugos.
• Kilnojamųjų daiktų aptarnavimas.
• Transporto priemonių nuoma.
• Kultūros paslaugos.
• Maitinimo paslaugos.
• Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos:
     - Pagrindinės taisyklės;
     - Prielaidos dėl paslaugas įsigyjančio asmens vietos.
• Trečiųjų šalių asmenims teikiamos paslaugos.
• Paslaugos laivams ir orlaiviams.
• Diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms teikiamos paslaugos.