Pelno nesiekiančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinės atskaitomybės parengimas 2019–2020 m.

Seminarą veda:
lector img
Virginija Sabaliauskaitė - LAR auditorė kontrolierė. Lektorė ilgą laiką dirbo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Apskaitos ir finansų katedroje, dėstė valstybės ir įmonių finansus, vadovavo bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.
Programa:

Atsižvelgdama į visus naujausius teisės aktų pakeitimus ir naujausias valstybės institucijų rekomendacijas pelno nesiekiantiems subjektams lektorė:

- Nagrinės pelno nesiekiančių organizacijų finansinės atskaitomybės rengimo proceso naujausias rekomendacijas ir apskaitos metodikų naujoves;
- Nurodys, kaip mokesčių pakeitimai keis pelno nesiekiančių organizacijų veiklą 2020 m.;
- Nagrinės, kaip turi būti vykdoma viešuosius interesus atitinkanti veikla, kad būtų galima pasinaudoti pelno mokesčio lengvata visa apimtimi.

Seminaro programa:

Ne pelno subjektų, kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas:

• Metinių finansinių ataskaitų sudarymas už 2019 m.;
• Turto ir įsipareigojimų įvertinimas ir pateikimas balanse;
• Finansavimo ir komercinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaita ir pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje;
• Gautos ir suteiktos paramos įvertinimas, apskaita ir informacijos apie gautą ir suteiktą paramą pateikimas;
• Ne pelno subjektų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo naujovės nuo 2019 m. Supaprastintos apskaitos tvarkos taikymas;
• Ūkinių operacijų registravimas ir finansinių ataskaitų sudarymas taikant supaprastintą apskaitą.

Gyventojų pajamų mokesčio ir VSD ypatumai 2019–2020 m.:

• GPM tarifų taikymas, nustatymas ir deklaravimas. Tarifai, taikomi apskaičiuojant darbo užmokestį, ir tarifai, taikomi kitoms pajamoms – individuali veikla, autorinės sutartys, kitos pajamos;
• Darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai 2020 m.: deklaravimas, NPD formulės, dokumentacija, pajamos natūra, pašalpos, nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
• A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas. GPM313 deklaracijos pildymo pakeitimai;
• Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymas 2019–2020 m.;
• Socialinio draudimo įmokos 2019–2020 m.: tarifai, bazė, lubos ir deklaravimas;
• Sveikatos draudimo įmokos 2019–2020 m.: tarifai, bazė ir skaičiavimas;
• Darbo užmokesčio ir kitų pajamų, nesusijusių su darbo santykiais, apmokestinimo VSD ir PSD įmokomis naujovės. Kokios naujos lengvatos taikomos 2019–2020 m. ir kokių kyla lengvatų taikymo rizikų?
• Pelno nesiekiančių vienetų pelno mokesčio apskaičiavimo pasikeitimai 2019–2020 m.

Pelno mokesčio ir PVM reglamentavimas, svarbus pelno nesiekiantiems subjektams:

Pelno mokesčio įstatymo taikymas 2019–2020 m.:
• Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti;
• Viešųjų interesų samprata ir praktiniai pavyzdžiai: kada lengvata taikoma, o kada jos taikymas gali būti rizikingas?
• Viršijančių lėšų (PMĮ 463 str. 3 d.) perkėlimas kelis mokestinius laikotarpius: deklaravimas, apskaita ir parodymas finansinėje atskaitomybėje;
• Pelno mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo naujovės 2019–2020 m. ir kokie niuansai iškils apskaičiuojant pelno mokestį už 2019 m.;
• Pelno mokesčio deklaracijos (PLN204) pildymas:
- Apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas;
- Apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas ir deklaravimas;
- Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai: deklaravimas, apskaita, apmokestinimas ir parodymas finansinėse ataskaitose;
- Veiklos rezultato apskaičiavimas, deklaravimas ir apmokestinimas;
- Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas;
- Pelno mokesčio nuo gautos paramos apskaičiavimas. Paramos teikimo ataskaitos pildymas.

PVM nuostatos, svarbios pelno nesiekiantiems subjektams 2019–2020 m.:
• PVM neapmokestinama veikla: nustatymas, objektas, dokumentacija ir deklaravimo prievolės;
• PVM atskaitos ypatumai: mišri veikla, atskaitą įrodantys dokumentai, deklaravimas;
• Dokumentai, reikalingi pagrįsti savo pozicijai kylant ginčams dėl PVM: PVM sąskaitos faktūros, aktai, sutartys, važtaraščiai, deklaracijos, korespondencija, banko išrašai ir pan.;
• PVM deklaravimo naujovės 2019–2020 m.: į ką svarbiausia atsižvelgti pelno nesiekiančių subjektų buhalteriams.