Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nauja redakcija ir jos teisinės pasekmės (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, ANK pakeitimai). Darbo vietų įrengimo reglamentavimas ir teisės aktų praktinis taikymas

Seminarą veda:
lector img
Jurga Balčiūnienė - Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus Vyriausioji darbo inspektorė.
lector img
Saulius Balčiūnas yra Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.
Programa:

• Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo pakeitimo projekto esmė ir tikslai. Administracinės atsakomybės prižiūrint ir naudojant potencialiai pavojingus įrenginius ypatumai.
• Darbo vietų įrengimą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Praktiniai darbo vietų įrengimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo pavyzdžiai. Kenksmingų rizikos veiksnių vertinimo darbo vietose ypatumai. Fizikinių (šiluminio komforto, apšvietimo, triukšmo ir kt.) ir cheminių rizikos veiksnių prevencijos praktinis įgyvendinimas.
• Praktiniai patarimai tiriant psichosocialinius rizikos veiksnius (Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo metodinių nurodymų naujos redakcijos nuostatų įgyvendinimas).
• Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo metodinių nurodymų naujos redakcijos projekto apžvalga, galimos teisinės pasekmės.
• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų naujos redakcijos projekto įvertinimas.