PVM deklaravimo ypatumai

Seminarą veda:
lector img
Algirdas Kviklys - PwC Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovas. Algirdas konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones apmokestinimo, mokestinės rizikos valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimais. Taip pat veda seminarus PVM taikymo, PVM rizikos valdymo ir dokumentavimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl naujausios mokestinės praktikos įgyvendinimo. Algirdas taip pat dalyvavo teikiant rekomendacijas dėl mokesčių administratoriaus kontrolės proceso optimizavimo ir rengiant išmaniosios mokesčių administravimo sistemos gaires.
Programa:
 • PVM deklaracijos pildymo aspektai.
 • PVM apmokestinami sandoriai:
  • Apmokestinamosios vertės nustatymas;
  • Perpardavimas vs kompensavimas.
 • PVM neapmokestinami sandoriai.
 • Atvejai, kai PVM išskaito pirkėjas:
  • Turtinis įnašas;
  • Statybos darbai.
 • Suvartojimo privatiems poreikiams apskaičiavimas ir deklaravimas:
  • Kuriais atvejais laikoma, jog įvyko suvartojimas privatiems poreikiams?
 • Ilgalaikio turto pasigaminimas PVM tikslais, PVM apskaičiavimas ir deklaravimas.
 • Prekių tiekimas į kitas ES šalis nares ir eksportas:
  • Kada galime pagrįstai deklaruoti šiuos tiekimus?
  • Kokie įrodymai turi būti surinkti?
  • Ką daryti, jei nesutampa prekių tiekimo ir gabenimo laikotarpiai?
  • Prekių išgabenimas po perdirbimo;
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos pildymas.
 • Kiti PVM apmokestinami sandoriai, kuriems taikomas 0 proc. PVM tarifas:
  • PVMĮ 53 str. taikymas;
  • Vežimo paslaugos ir susiję sandoriai;
  • Prekės ir paslaugos diplomatinėms atstovybėms / tarptautinėms organizacijoms.
 • Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai:
  • Kuriais atvejais paslaugų teikimas ir / ar prekių tiekimas gali būti laikomi įvykusiais už Lietuvos ribų?
  • Kokie įrodymai reikalingi?
 • Iš ES įsigytos prekės.
 • Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos.
 • Importo PVM deklaravimo ypatumai.
 • Pirkimo PVM deklaravimo ypatumai.
 • PVM atskaitos klausimai:
  • Kuriais atvejais pirkimo PVM neatskaitomas?
  • Pirkimo PVM paskirstymas PVM apmokestinamai ir PVM neapmokestinamai veiklai, mišri atskaita;
  • Dotacijų ir subsidijų įtaka mišrios veiklos procentui;
  • Planuojamos mišrios veiklos nustatymas;
  • Metinės PVM deklaracijos pildymo klausimai;
  • Kaip paskirstyti pirkimo PVM ekonominei ir neekonominei veiklai?
  • PVM atskaitos optimizavimas.
 • Kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymas ir deklaravimas.
 • Praktinių situacijų analizė.