Įrodymai PVM srityje. Pakeitimai nuo 2020 m.

Seminarą veda:
lector img
Algirdas Kviklys - PwC Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovas. Algirdas konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones apmokestinimo, mokestinės rizikos valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimais. Taip pat veda seminarus PVM taikymo, PVM rizikos valdymo ir dokumentavimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl naujausios mokestinės praktikos įgyvendinimo. Algirdas taip pat dalyvavo teikiant rekomendacijas dėl mokesčių administratoriaus kontrolės proceso optimizavimo ir rengiant išmaniosios mokesčių administravimo sistemos gaires.
Programa:

SVARBU! Pakeistas PVM įstatymas, kurio naujovės įsigalios jau 2020 m. sausio 1 d. Trys pagrindiniai akcentai:

1. PVM taisyklių patikslinimas suderinant jas ES mastu tuo atveju, kai prekės pervežamos į kitą valstybę narę siekiant jas ten vėliau parduoti iš sandėlio jau prieš išgabenimą pagal sudarytą susitarimą numatytam pirkėjui. Tokiu atveju būtų laikoma, kad prekes pervežantis asmuo atliko prekių tiekimą į kitą (pirkėjo) valstybę narę tam numatytam pirkėjui, ir jis neprivalėtų joje registruotis PVM mokėtoju.

2. Supaprastinimai grandininių prekių tiekimo sandorių atvejais, t. y. patikslinama, kuriam asmeniui priskirti neapmokestinamą prekių tiekimą į kitą valstybę narę, kai prekės fiziškai gabenamos iš pirmojo pardavėjo galutiniam pirkėjui.

3. Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares atleidimui nuo PVM nustatoma esminė sąlyga, kad pirkėjas būtų registruotas PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje narėje.

Seminaro programa:

• PVM direktyvos pakeitimai dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo įrodymų;
• Įrodymai, reikalingi pagrįsti 0 proc. PVM tarifo taikymą iki 2020 m. ir po 2020 m.;
• Įrodymai dėl PVM atskaitos;
• Įrodymai dėl prekių išvežimo iš šalies teritorijos;
• Paslaugų teikimo vietos nustatymo įrodinėjimas.