PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir kokioms naujoms taisyklėms ruoštis nuo 2020 m.

Seminarą veda:
lector img
Karolina Jogminaitė mokesčių teisės srityje dirba daugiau nei 15 metų. Specializacija – netiesioginių mokesčių klausimai. Karolina dirbo mokesčių konsultante tarptautinėje audito bendrovėje Deloitte Lietuva ir Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Savo mokestines žinias Karolina gilino stažuodamasi Olandijos bei Švedijos mokesčių inspekcijose. Šiuo metu Karolina taip pat konsultuoja Pasaulio banko grupę PVM klausimais. Karolina yra įgijusi teisės magistro laipsnį.
Programa:

PVM reguliavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje šiais metais ir ateinančius dvejus metus susidurs su tikrai daug iššūkių – nuolat tobulinamas PVM įstatymas, koreguojama PVM direktyva ir PVM reglamentas. Kils daug PVM klausimų dėl BREXIT. Todėl šiame seminare lektorė analizuos svarbiausius po truputį reformuojamos PVM sistemos aspektus:

• 2019 m. PVM įstatymo pakeitimus ir naujausius VMI išaiškinimus;
• PVM direktyvos 2006/112/EB ir PVM reglamento 282/2011 pakeitimus, kurie Lietuvoje įsigalios 2020 m. ir 2021 m.;
• PVM objektą, tarifus, lengvatas, tarptautinę prekybą, online prekybą, PVM atskaitą ir deklaravimą.

Seminaro programa:

• Teisės aktų naujienos taikant PVM nuo 2019 ir 2020 m. Nauji reikalavimai 0 proc. PVM tarifo pagrindimui:
     o 2019 m. PVM įstatymo pakeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai (reprezentacinės išlaidos, lengvatiniai PVM tarifai, kito mokestinio laikotarpio galimybės ir kt.);
     o PVM direktyvos 2006/112/EB ir PVM reglamento 282/2011 pakeitimai, kurie Lietuvoje įsigalios 2020 m. ir 2021 m.:
          - Kam pakeitimai aktualūs ir kam reikia pradėti intensyviai ruoštis jau dabar?
          - Nauji reikalavimai 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentacijai nuo 2020 m.
     o PVM niuansai ir pasekmės dėl BREXIT.
• PVM objekto ir ekonominės veiklos sampratos:
     o Kas yra laikoma PVM objektu? Ne PVM objektas apskritai ar ne PVM objektas Lietuvoje? Esminiai skirtumai;
     o Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratos. Praktiniai pavyzdžiai, kaip asmenys klysta priskirdami savo sandorius prekėms arba paslaugoms, ir iš to kylančios mokestinės pasekmės;
     o Kada laikoma, kad asmuo vykdo ekonominę veiklą?
     o Sandoriai be atlygio? Ar tikrai tai sandoris be atlygio ir nėra laikomas PVM objektu?
     o PVM objektas Lietuvoje ar užsienyje? Kas lemia tokį nustatymą ir kokias mokestines pasekmes ir rizikas tai sukelia?
• PVM tarifai:
     o Lengvatiniai PVM tarifai: 9 % ir 5 %. Kam taikoma?
     o 0 % PVM tarifu apmokestinamos prekės ir paslaugos. Kam taikoma?
• PVM apmokestinamoji vertė:
     o Kaip nustatyti, nuo kurios vertės turi būti skaičiuojamas PVM? Apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindiniai principai ir dažniausiai kylančios problemos.
• Sandoriai su prekėmis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
     o Prekių tiekimo vietos nustatymas;
     o Prekių tiekimas į ES;
     o Prekių eksportas;
     o Prekyba online:
          - PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines parduotuves (e-shopping);
          - PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines platformas (Amazon, Ebay ir pan.).
     o Grandininių tiekimų / tiekimų per tarpininkus problematika. Dropshipping’as ir Lietuvos VMI nuomonė;
     o Prekių įsigijimas iš ES;
     o Rezervo taisyklės rizika ir problematika;
     o Prekių importas ir pagrindiniai žinotini principai;
     o Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą.
• Sandoriai su paslaugomis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
     o Paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindiniai principai pagal skirtingas paslaugų rūšis (pvz., nekilnojamojo turto sandoriai, vežimo paslaugos, tarpininkavimas ir pan.);
     o Privalomi įrodymai, kai paslaugos nėra laikomos Lietuvos PVM objektu;
     o Pirkėjų statuso ir įsikūrimo vietos nustatymo problematika ir kylančios PVM pasekmės. Ką pradeda vertinti VMI?
     o PVM neapmokestinamos paslaugos:
          - PVM įstatymo niuansai, problematika, susijusi su PVM neapmokestinamų paslaugų nustatymu, ir verslui kylančios mokestinės rizikos (PVM neapmokestinama nekilnojamojo turto nuoma, sveikatos paslaugos, švietimas ir pan.);
          - PVM „taupymo“ schemos vykdant PVM neapmokestinamus sandorius. Mokestinės rizikos.
• PVM atskaita:
     o Pagrindiniai principai. PVM mokėtojo kodo turėjimo PVM atskaitai neužtenka. Kaip suprasti „skirtos PVM apmokestinamų prekių / paslaugų teikimui“? Ar griežtės VMI pozicija?
     o Už kurias prekes / paslaugas PVM neatskaitomas;
     o Kada VMI gali apriboti teisę į PVM atskaitą (neatsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį prekės ir paslaugos susijusios su asmens vykdomais PVM apmokestinamais sandoriais)?
     o Ne PVM mokėtojų PVM atskaita;
     o PVM atskaitos tikslinimas;
     o Mišri veikla. Pagrindiniai žinotini principai.
• PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
     o Privaloma ir savanoriška registracija;
     o Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne;
     o Kuriais atvejais gali atsirasti pareiga registruotis PVM mokėtoju užsienyje ir kokios mokestinės pasekmės kils Lietuvoje, jeigu ši pareiga nebus įvykdyta.
• PVM permokos susigrąžinimas iš biudžeto:
     o Grąžinimo terminai;
     o VMI pareiga mokėti palūkanas už laiku negrąžintą PVM.
• Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika:
     o 2018–2019 m. priimtų svarbiausių teismų sprendimų PVM srityje apžvalga.
• Klausimai–atsakymai.