Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018–2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė

Seminarą veda:
lector img
Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė. Konsultuoja bei veda mokymus, yra publikavusi vadovėlių ir straipsnių dokumentų rengimo, darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Rasa yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.
Programa:

Tinkamas, aiškiai įstatymuose nustatytas personalo dokumentacijos valdymas būtinas visose darbo santykių srityse, pradedant priėmimu į darbą, baigiant komandiruotėmis, vidiniais įstaigos personalo dokumentais ir kita dokumentacija. Todėl šiame seminare lektorė, nagrinėdama praktinius pavyzdžius, aptars:

- Kaip elektroniniai personalo dokumentai keičia darbo santykių įforminimą;
- Kaip tinkamai, pagal visus reikalavimus parengti darbo sutartis, vidines tvarkas, įsakymus ir kitus personalo dokumentus;
- Kokia tvarka vyksta personalo dokumentų apyvarta – derinimas, pasirašymas, įgyvendinimas ir kontrolė.

Seminaro programa:

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą (naujovės ir 2018 m. pakeitimai).

Elektroninių dokumentų taikymas darbo santykiuose.

Personalo bylų formavimas:
• Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
• Bendrieji bylų reikalavimai;
• Asmens bylų formavimas.

Su darbuotojų atstovavimo įgyvendinimu susiję dokumentai:
• Darbo tarybos ir darbdavio susitarimas;
• Informavimo ir konsultavimo dokumentai.

Vidaus teisės aktų rengimas, keitimas ar papildymas:
• Dėl pareigybių aprašymų;
• Dėl darbo tvarkos,
• Dėl lygių galimybių ir kt.

Darbo sutartis:
• Darbo sutarties forma;
• Reikalavimai darbo sutarties sudarymui;
• Darbo sutarties keitimas;
• Darbo sutarties nutraukimo įforminimo naujovės.

Darbo ir poilsio laiko įforminimas:
• Darbo grafikai, darbo laiko režimai;
• Atostogų įforminimas ir kt.

Darbo pareigų pažeidimai ir žalos atlyginimas:
• Įspėjimas dėl darbo drausmės pažeidimo;
• Darbuotojų atleidimo dėl darbo drausmės pažeidimų įforminimas;
• Žalos išskaičiavimas darbdavio sprendimu.

Personalo dokumentų apyvarta:
• Personalo dokumentų vidinis derinimas, pasirašymas, vykdymas, kontrolė;
• Personalo dokumentų registravimas;
• Supažindinimas su personalo dokumentais.