Finansinės rizikos vertinimo metodai ir praktika

Seminarą veda:
lector img
Vaida Kačergienė – audito įmonės „AV Auditas“ direktorė. Vaida turi 4 metų ekonomistės, daugiau nei 20 metų finansinių ataskaitų audito ir buhalterinio darbo patirtį. Nuo 2002 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų (LAR) veikloje, kaip LAR prezidiumo narė, LAR garbės teimos narė, rengiant audito atlikimo bei dokumentavimo metodikas, audito dokumentų programą. Nuo 2001 m. skaito paskaitas rizikos valdymo, audito atlikimo, tarptautinių audito standartų, kokybės kontrolės, vidaus kontrolės sistemos, finansų politikos, vidaus audito temomis.
Programa:

Rizikos vertinimas yra ypač svarbus bet kurios įmonės ir įstaigos veikloje. Todėl seminare daug dėmesio bus skiriama rizikos veiksnių nustatymui, rizikos vertinimo metodikoms ir rizikos valdymo dokumentacijai. Lektorė šiame seminare nagrinėdama praktinius pavyzdžius ir spręsdama praktinius uždavinius analizuos:
- kaip pasitvirtinti ir vykdyti naudingą vidaus kontrolę įmonėje ar įstaigoje;
- kaip pasirengti veiksmingus strategijos, procedūrų ir finansų kontrolės aprašymo dokumentus;
- kaip teisingai identifikuoti rizikos veiksnius ir nustatyti, kaip jie veikia organizacijos procesus.

Seminaro programa:

Pagrindinių sąvokų aptarimas:
• Rizikos samprata;
• Rizikos veiksniai;
• Rizikos rūšys;
• Rizikos identifikavimo ir valdymo procesas.

Rizikos veiksnių nagrinėjimas remiantis konkrečiais pavyzdžiais.

Rizikos vertinimo metodika:
• Vidaus kontrolės sistema – rizikos valdymo įrankis;
• Vidaus kontrolės sistemos esmė, sudedamosios dalys;
• Vidaus kontrolės sistemos įgimti apribojimai.

Rizikos valdymo proceso dalyvių vaidmuo, funkcijos, atsakomybės.

Rizikos valdymo dokumentavimas:
• Teorija praktikoje:
     - strateginiai tikslai ir rizikos;
     - operacijų algoritmai ir procedūrų aprašymas;
     - finansų kontrolė;
     - monitoringas, vertinimai, pakeitimai.

Praktinis darbas:
• Rizikos veiksnių identifikavimas;
• Nustatytų rizikos veiksnių įtakos valdymo procesams nustatymas ir apibūdinimas;
• Rizikos valdymo priemonių numatymas.