Sąjungos muitinės kodekso ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimų taikymas 2018 m.

Seminarą veda:
lector img
Juozas Šarūnas Avižienis yra Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vedėjas.
Programa:

• SMK ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimai.
• Svarbiausi pokyčiai muitinės veikloje pradėjus taikyti SMK;
• SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir jos įgyvendinimas;
• LR muitinės įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2017-01-01, kiti Lietuvos teisės aktai, priimti įgyvendinant SMK;
• Verslui aktualiausi su SMK susiję klausimai;
• Laikinojo prekių saugojimo naujovės įgyvendinant SMK;
• Prekių deklaravimo ir muitinės procedūrų taikymo tvarkos pokyčiai įgyvendinant SMK;
• Laisvųjų sandėlių veiklos reguliavimas ir veiklos tęstinumas;
• Skubių siuntų, laivų ir orlaivių atsargų bei kitų prekių deklaravimas.