Sąjungos muitinės kodekso (SMK) įgyvendinimas ir naujausia teismų praktika

Seminarą veda:
lector img
Juozas Šarūnas Avižienis yra Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vedėjas.
lector img
Monika Bielskienė yra advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ teisininkė. Monika Bielskienė patirties mokesčių srityje įgijo dirbdama viešajame sektoriuje, t. y. dirbdama vyriausiosios specialistės pareigose Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Dirbdama šioje institucijoje dalyvavo analizuojant daugelį sudėtingiausių bylų, įskaitant keleto kreipimųsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą rengimą dėl prejudicinio sprendimo.
Programa:

Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Juozas Šarūnas Avižienis (10.00–11.30 val.):

• Svarbiausi pokyčiai muitinės veikloje pradėjus taikyti SMK;
• SMK įgyvendinimas: deleguotieji ir įgyvendinimo aktai, pereinamojo laikotarpio priemonės, SMK darbo programa ir jos įgyvendinimas;
• LR muitinės įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2017-01-01, kiti Lietuvos teisės aktai, priimti įgyvendinant SMK;
• Verslui aktualiausi su SMK susiję klausimai;
• Laikinojo prekių saugojimo naujovės įgyvendinant SMK;
• Prekių deklaravimo ir muitinės procedūrų taikymo tvarkos pokyčiai įgyvendinant SMK;
• Laisvųjų sandėlių veiklos reguliavimas ir veiklos tęstinumas;
• Skubių siuntų, laivų ir orlaivių atsargų bei kitų prekių deklaravimas.

Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ teisininkė Monika Bielskienė (11.45–15.45 val.):

• Naujausia LVAT praktika, nagrinėjant ginčus su Muitinės departamentu (prekių kilmė, vertė, klasifikavimas);
• Europos Sąjungos Teisingumo Teismo naujausi išaiškinimai.