Sandorių kainodaros pertvarka 2019 m.: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
lector img
Vaidė Riškutė - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyresnioji patarėja.
Programa:

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji sandorių kainodaros dokumentavimo reikalavimai. Finansų ministerijos įsakymas dėl sandorių kainodaros dokumentacijos išdėstytas nauja redakcija, kurioje nustatyta:

• išplėstas Ištiestosios rankos principo taikymas;
• naujos pajamų ribos, nuo kurių privaloma rengti dokumentaciją;
• nauji dokumentacijos parengimo terminai;
• pakeistos ir praplėstos sąvokos.

Visi pakeitimai įsigaliojo 2019 m. ir taikomi nuo 2019 m. įvykusiems sandoriams. Todėl seminare sistemiškai sandorių kainodaros dokumentacijos pertvarką nagrinės „Rödl & Partner“ Sandorių kainodaros skyriaus vadovė Ingrida Ašmantaitė ir VMI Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyresnioji patarėja Vaidė Riškutė.

Seminaro programa:

1 dalis. Mokesčių patarėja Ingrida Ašmantaitė:

• Naujos Lietuvos sandorių kainodaros taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai.
• Sandorių kainodaros dokumentacijos dalys bei turinys. Kada kurią dalį rengti ir kaip turi atrodyti dokumentacija?

2 dalis. Lektorė Vaidė Riškutė:

• Kodėl nuspręsta atlikti Lietuvos sandorių kainodaros taisyklių pakeitimus?
• Ko tikimasi iš naujų sandorių kainodaros taisyklių? Ateities perspektyvos.
• Patikrinimų praktika. Kas, mokesčio administratoriaus nuomone, yra svarbiausia rengiant sandorių kainodaros dokumentaciją?

3 dalis. Mokesčių patarėja Ingrida Ašmantaitė:

• Specifiniai sandoriai ir jų dokumentavimas.
• Ar verta kreiptis dėl įpareigojančių susitarimų su VMI dėl būsimų sandorių kainodaros?
• Praktinės problemos rengiant sandorių kainodaros dokumentaciją (ką daryti, jei įmonė neturi galimybės gauti informacijos, reikalingos sandorių kainodaros dokumentacijos rengimui? Galimos alternatyvos duomenų bazėms? Ir t. t.).