Sandorių kainodaros pertvarka 2019 m.: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Ašmantaitė - audito, teisinės ir konsultacinės įmonės Rödl & Partner sandorių kainodaros skyriaus vadovė. Ingrida padeda bei konsultuoja įmones rengiant sandorių kainodaros dokumentacijas, taiko praktinius sandorių kainodaros sprendimus įmonių tarptautinei veiklai bei padeda spręsti ginčus, susijusius su sandorių kainodara.
lector img
Vaidė Riškutė - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyresnioji patarėja.
Programa:

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji sandorių kainodaros dokumentavimo reikalavimai. Finansų ministerijos įsakymas dėl sandorių kainodaros dokumentacijos išdėstytas nauja redakcija, kurioje nustatyta:

• išplėstas Ištiestosios rankos principo taikymas;
• naujos pajamų ribos, nuo kurių privaloma rengti dokumentaciją;
• nauji dokumentacijos parengimo terminai;
• pakeistos ir praplėstos sąvokos.

Visi pakeitimai įsigaliojo 2019 m. ir taikomi nuo 2019 m. įvykusiems sandoriams. Todėl seminare sistemiškai sandorių kainodaros dokumentacijos pertvarką nagrinės „Rödl & Partner“ Sandorių kainodaros skyriaus vadovė Ingrida Ašmantaitė ir VMI Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyresnioji patarėja Vaidė Riškutė.

Seminaro programa:

1 dalis. Mokesčių patarėja Ingrida Ašmantaitė:

• Naujos Lietuvos sandorių kainodaros taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai.
• Sandorių kainodaros dokumentacijos dalys bei turinys. Kada kurią dalį rengti ir kaip turi atrodyti dokumentacija?

2 dalis. Lektorė Vaidė Riškutė:

• Kodėl nuspręsta atlikti Lietuvos sandorių kainodaros taisyklių pakeitimus?
• Ko tikimasi iš naujų sandorių kainodaros taisyklių? Ateities perspektyvos.
• Patikrinimų praktika. Kas, mokesčio administratoriaus nuomone, yra svarbiausia rengiant sandorių kainodaros dokumentaciją?

3 dalis. Mokesčių patarėja Ingrida Ašmantaitė:

• Specifiniai sandoriai ir jų dokumentavimas.
• Ar verta kreiptis dėl įpareigojančių susitarimų su VMI dėl būsimų sandorių kainodaros?
• Praktinės problemos rengiant sandorių kainodaros dokumentaciją (ką daryti, jei įmonė neturi galimybės gauti informacijos, reikalingos sandorių kainodaros dokumentacijos rengimui? Galimos alternatyvos duomenų bazėms? Ir t. t.).