Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodara: naujausia praktika, pakeitimai ir rekomendacijos

Seminarą veda:
lector img
Giedrius Padriezas yra „Deloitte Lietuva“ Mokesčių ir teisės departamento projektų vadovas. Jis yra sukaupęs daugiau nei 5 metų patirtį kainodaros tarp asocijuotų asmenų srityje. Giedrius konsultuoja stambiausias Lietuvos įmones kainodaros tarp asocijuotų asmenų klausimais ir teikia pagalbą rengiant kainodaros tarp asocijuotų asmenų dokumentacijas. Giedrius yra sukaupęs reikšmingą patirtį konsultuodamas įmones, veikiančias finansų ir draudimo, gamybos, energetikos, telekomunikacijų, transporto, mažmeninės ir didmeninės prekybos srityse, rengdamas šių įmonių kainodaros dokumentacijas bei jų atnaujinimus, taip pat rengdamas kainodaros politikas ir teikdamas klientams kitas susijusias paslaugas.
lector img
Ieva Vaitkūnaitė yra „Deloitte Lietuva“ Mokesčių ir teisės departamento vyresnioji konsultantė, daugiau nei 2 metus konsultuojanti Lietuvos ir užsienio įmones sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros klausimais. Ieva yra sukaupusi patirties rengiant sandorių tarp susijusių asmenų kainodaros dokumentacijas bei teikiant susijusias kainodaros konsultacijų paslaugas. Ieva didžiąją dalį patirties sukaupė dirbdama su įmonėmis, vykdančiomis gamybinę veiklą įvairiose pramonės šakose, taip pat technologijų, prekybos ir paslaugų sektoriuose.
Programa:

1. Kontroliuojamųjų sandorių esmė ir principai;
2. Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros reikalavimai. Rizikos, susijusios su kontroliuojamais sandoriais;
3. Pagrindiniai kontroliuojamųjų sandorių vertinimo etapai: funkcinė analizė ir palyginamumų atranka;
4. Kainodaros dokumentacija: kas ją turėtų sudaryti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį;
5. Kainodaros metodai ir sandorių rūšys: metodų praktinis pritaikymas;
6. Sandorių sutarčių specifika;
7. Kainodaros naujienos ir numatomi pakeitimai;
8. Į ką dėmesį dažniausiai atkreipia mokesčių administratorius: sandoriai, vienetai.