Sąžininga konkurencija viešuosiuose pirkimuose

Seminarą veda:
lector img
Daiva Lileikienė yra advokatė, advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė. Advokatė specializuojasi išimtinai viešųjų pirkimų srityje, kurioje nuolat dirba jau 9 metus. Daiva Lileikienė turi patirties ne tik organizuojant viešųjų pirkimų procedūras, nes yra nuolatinių ir ad hoc komisijų narė, bet ir atstovaujant perkančiąsias organizacijas bei tiekėjus teismuose ir valstybės institucijose. Daiva Lileikienė nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose bei seminaruose viešųjų pirkimų tematika, yra įvairių leidinių viešųjų pirkimų tematika autorė / bendraautorė, nuolat veda mokymus, kurių metų nagrinėja tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms aktualius viešųjų pirkimų klausimus.
Programa:

1. Tiekėjų galimybės bendrai dalyvauti pirkimuose privalumai ir rizikos.
2. Subrangos viešuosiuose pirkimuose ribojimas – kas leidžiama, o kas ne?
3. Nesąžiningi susitarimai viešuosiuose pirkimuose – kas leidžia atmesti pasiūlymą?
4. Konfidenciali informacija v. viešas ir skaidrus pirkimas – kur riba? Kas leidžiama?