Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pertvarka nuo 2020-01-01

Seminarą veda:
lector img
Kristina Matvejenkaitė teisine praktika užsiima nuo 2004 m., o nuo 2010 m. yra praktikuojanti advokatė. Kristina specializuojasi teritorijų planavimo ir statybų teisės srityje. Veda seminarus ir mokymus teritorijų planavimo ir statybų klausimais.
Programa:

Seimas 2019 m. birželio 6 d. priėmė naują, didelės apimties Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Šiuo įstatymu siekiama aiškiau reglamentuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį ir nuostatas, nustatyti ūkinės ir kitokios veiklos apribojimus. Įstatyme nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nurodomos teritorijos, kuriose šios sąlygos taikomos, aprašoma prašymų teikimo, sutikimų gavimo ir dokumentavimo tvarka.

Seminaras skirtas naujo įstatymo taikymo sritims, situacijoms ir ypatumams išanalizuoti. Lektorė dėstys taikydama praktinius pavyzdžius ir analizuos praktines situacijas, kurios keisis po šio įstatymo įsigaliojimo.

Seminaro programa:

• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teisinis reguliavimas iki 2020-01-01;
• Naujo Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo taikymas nuo 2020-01-01:
     - Teritorijų nustatymo dokumentai ir reikalavimai jiems;
     - Teritorijų nustatymas, jų registravimas ir išregistravimas, informavimas apie šias teritorijas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pakeitimas;
     - Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžia ir pabaiga;
     - Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo;
     - Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimo specifika inžinerinės infrastruktūros teritorijose, sanitarinės apsaugos ir aerodromo triukšmo apsauginėse zonose, nuolatinių užkrečiamųjų ligų židinių apsauginėse zonose, saugomose teritorijose, kt.