Statybininkų iš trečiųjų šalių įdarbinimo ir komandiravimo modeliai

Seminarą veda:
lector img
Svetlana Naumčik yra advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ asocijuota partnerė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete 2009 m. įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Pastaraisiais metais Svetlana Naumčik nuolat teikia kompleksines teisines paslaugas klientams darbo ir migracijos teisės klausimais, konsultuoja klientus užsieniečių iš trečiųjų šalių ir ES įdarbinimo srityje, be to, pradedant nuo 2007 m. dirba su įvairaus pobūdžio komercinės teisės bylomis. Teisininkės straipsniai darbo ir migracijos teisės temomis spausdinami įvairiuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, o ji pati veda mokymus ir seminarus.
Programa:

Lietuvos darbdaviai plačiai taiko paprastesnius statybininkų įdarbinimo modelius: Ukrainoje įdarbintus statybininkus komandiruoja dirbti į Lietuvą su biometriniais pasais, Lenkijoje įdarbintus statybininkus siunčia dirbti į Lietuvą be leidimų dirbti, taip pat statybininkus įdarbina laikinojo įdarbinimo agentūros, teikiančios darbuotojų nuomos paslaugas.

Seminaro metu įmonių vadovai, buhalteriai, personalo vadybininkai sužinos, ar tokie statybininkų įdarbinimo ir komandiravimo modeliai yra legalūs. Kaip teisėtai įdarbinti Lietuvoje statybininkus iš trečiųjų šalių? Kaip sudaryti tinkamą darbo sutartį?

Seminaro programa:

- Statybininkų įdarbinimo iš trečiųjų šalių bendrosios taisyklės;
- Trūkstamų profesijų sąrašas: kokių statybininkų trūksta Lietuvoje?
- „Baltasis“ įmonių sąrašas;
- Išimtys, kada nereikia kreiptis į Lietuvos darbo biržą dėl leidimo dirbti išdavimo;
- Nacionalinė D viza statybininkams iš trečiųjų šalių: sąlygos, dokumentai, jų pateikimas institucijoms;
- Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje statybininkams iš trečiųjų šalių: sąlygos, dokumentai, jų pateikimas institucijoms;
- Statybininkų iš trečiųjų šalių komandiravimo į Lietuvą naujovės;
- Statybininkų komandiravimas iš Lenkijos: ar legalu?
- Statybininkų, įdarbintų Lietuvoje, komandiravimas į ES valstybes;
- Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimas statybose: mėlynoji kortelė, bendrieji reikalavimai;
- Aktuali teismų praktika;
- Darbo sutarčių su užsieniečiais registravimas;
- Pranešimų teikimas VDI, Darbo biržai, Migracijos departamentui.