Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimo 2019 m. praktinis seminaras

Seminarą veda:
lector img
Ingrida Steponavičienė, LL.M. – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ asocijuota partnerė, įmonių ir mokesčių teisės ekspertė, mokesčių grupės vadovė, teisine praktika užsiima nuo 2001, nuo 2008 yra praktikuojanti advokatė. Beveik 16 metų teisinės ir bendravimo su klientais praktikos advokatei leidžia ne tik išspręsti konkrečią teisinę problemą, bet ir pažvelgti į ją plačiau, užbėgti už akių galimoms teisinėms ir mokesčių rizikoms, pasiūlyti ir įgyvendinti alternatyvias problemų sprendimo priemones, teisinėmis priemonėmis padėti klientui suvaldyti verslo procesus. Advokatė konsultuoja viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, vietos ir tarptautines įmonių grupes, taip pat ir fizinius asmenis, paprastai vykdančius veiklą keliose valstybėse, dažniausiai veikiančius paslaugų, IT, nekilnojamojo turto, tarptautinės prekybos, farmacijos sektoriuose.
lector img
Kristina Mikučionienė - Grant Thornton Baltic darbo užmokesčio skyriaus vadovė. Kristina jau 10 metų organizuoja darbo užmokesčio apskaitą vietinėms bei tarptautinėms įmonėms, o nuo 2009 m. sėkmingai vadovauja bei koordinuoja Grant Thornton Baltic darbo užmokesčio skyriaus darbą. Kristina vykdo visus su darbo užmokesčio apskaita susijusius darbus, konsultuoja darbuotojus ir darbdavius darbo užmokesčio apskaitos ir personalo apskaitos dokumentų pildymo, su darbo santykiais susijusių mokesčių (GPM, SODRA) klausimais. Kristina taip pat skaito pranešimus seminaruose, konferencijose arba individualiai klientams apie pasikeitimus bei naujoves darbo teisės bei darbo užmokesčio temomis.
lector img
Doc. dr. Tomas Bagdanskis – advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ vadovaujantis partneris, darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų, specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse, taip pat naujojo Darbo kodekso projekto rengimo grupės narys, Darbo kodekso komentaro bendraautoris. Advokatas Tomas Bagdanskis konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Advokato Tomo Bagdanskio praktikos sritys taip pat apima klientų atstovavimą įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe, jų priežasčių nustatyme bei tyrime, bylose dėl žalos atlyginimo. Advokatas taip pat turi sukaupęs didelę patirtį atstovaujant įmonių bei padalinių vadovus ir kitus už saugą darbe atsakingus asmenis ikiteisminiame tyrime bei baudžiamosiose bylose.
Programa:

Suminė darbo laiko apskaita, sezoninis darbas, nuotolinis darbas, lankstus darbo grafikas, darbas švenčių ir poilsio dienomis, viršvalandinis darbas – tai darbo ir darbo laiko apskaitos formos, kurios naudojamos vis dažniau, tačiau kurių įgyvendinimas sudėtingėjant darbo santykiams tampa vis problemiškesnis. Todėl seminare lektoriai iš darbo teisės, mokesčių ir apskaitos perspektyvų nagrinės svarbiausius klausimus, susijusius su nukrypimais nuo normalių darbo sąlygų, ir paaiškins, kaip efektyviai šias Darbo kodekso teikiamas galimybes naudoti įmonės ir įstaigos veikloje.

Seminaras skirtas personalo specialistams, buhalteriams, įmonių vadovams ir kitiems specialistams, kurie susiduria su sudėtingais darbo laiko apskaitos klausimais ir įvairiomis darbo formomis.

Seminaro programa:

• Suminės darbo laiko apskaitos, sezoninio darbo ir nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų reguliavimas ir praktika 2019 m.;
• Susitarimai dėl darbo laiko. Ne viso darbo laiko reguliavimas ir tinkamas dokumentavimas;
• Darbo laiko normos ir darbo laiko režimo nustatymas, apskaita ir dokumentacija;
• Galimybė dirbti nuotolinį darbą. Nuotolinio darbo reguliavimas ir darbo laiko apskaita;
• Sezoninio darbo sutartis. Sezoninių darbų sąrašas, sezoninio darbo sutarties sudarymas, pakeitimas ir nutraukimas, darbo ir poilsio laiko bei darbo apmokėjimo ypatumai 2019 m.;
• Maksimaliojo darbo laiko reikalavimai;
• Darbo laiko režimas dirbant pagal lankstų darbo grafiką;
• Darbo laiko režimo ypatumai dirbant nakties laiku;
• Viršvalandinis darbas;
• Komandiruočių reguliavimo naujovės, apmokestinimas ir apskaita 2019 m.;
• Darbo laiko apskaitos ypatumai 2019 m. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, formos ir dokumentavimas;
• Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu;
• Darbo apmokėjimas (darbo užmokesčio apskaičiavimas) pagal suminę darbo laiko apskaitą. Darbo laiko režimas taikant suminę darbo laiko apskaitą;
• Mokesčių pakeitimai skaičiuojant darbo užmokestį. Gyventojų pajamų mokesčio VSD įmokų skaičiavimo ypatumai ir praktika po išaiškinimų 2019 m.;
• Darbo užmokesčio lėšų įskaitymas skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį;
• Poilsio laiko reikalavimai esant suminei darbo laiko apskaitai;
• Budėjimas esant suminei darbo laiko apskaitai;
• Darbo grafikų sudarymas esant suminei darbo laiko apskaitai.