Teritorijų planavimo įstatymas ir jo nuostatų taikymo aspektai

Seminarą veda:
lector img
Daiva Bakšienė - architektė, teisininkė, teismo ekspertė, Lietuvos architektų rūmų pirmininkė. 1999 m. baigė architektūros bakalauro, 2008 m. – architektūros magistro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, Architektūros fakultete. 2003 m. gavo pirmąjį architekto kvalifikacijos atestatą, dirbo architekte, ypatingų statinių projektų vadove. 2011 m. buvo įrašyta į rekomenduojamų statybos arbitrų sąrašą, 2013 m. – į teismo ekspertų sąrašą. 2012 m. baigė vientisąsias teisės studijas Vilniaus universitete, Teisės fakultete ir įgijo teisės magistro laipsnį. 2010-2013 m. dirbo konsultante ir teisininke nekilnojamojo turto, teritorijų planavimo ir statybos teisės srityse besispecializuojančioje Advokatų kontoroje Kairevičius Juzikis. Nuo 2013 m. didžiąją dalį savo laiko skiria veiklai Lietuvos architektų rūmuose (2013-2016 m. tarybos narė – pirmininko pavaduotoja, nuo 2016 m. – pirmininkė), kitą dalį – mokymams bei privačioms konsultacijoms statybos teisės klausimais.
lector img
Gintautas Tiškus yra Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjungos pirmininkas, VGTU Architektūros fakulteto doktorantas, architektūros magistras, Lietuvos Respublikos teismo ekspertas. Ekspertizės sritys: teritorijų planavimas (bendrasis, specialusis ir detalusis), statinio projektavimas. Atestuotas teritorijų bendrojo, detaliojo ir specialiojo planavimo specialistas, ypatingojo statinio projekto vadovas bei ekspertizės vadovas. Darbo patirtis: 1978–1995 m. – Vilniaus miesto savivaldybė (architektas, gamybinio personalo vadovas, skyriaus vedėjo pavaduotojas), 1995–1998 m. – Statybos ir urbanistikos ministerija (vyriausiasis architektas, Teritorijų planavimo departamento direktorius), 1998–2007 m. – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius.
Programa:

Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjungos pirmininkas Gintautas Tiškus (10.00–13.15 val.).
Teritorijų planavimo įstatymas ir jo nuostatų taikymo aspektai
.

• Teritorijų planavimo dokumentų sistema;
• Teritorijų planavimo dokumentų lygmenys ir rūšys;
• Specialiojo ir kompleksinio teritorijų planavimo reguliavimas;
• Vietovės lygmens bendrojo planavimo dokumentai;
• Teisė statyti ir žemės valdos projektai. Projektiniai pasiūlymai;
• Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės;
• Teritorijų planavimo procesas: viešinimas ir praktikoje dažniausiai kylančios problemos;
• Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimas;
• Žemėtvarkos planavimo dokumentai;
• Ginčų sprendimas teritorijų planavimo proceso metu;
• Visuomenės (viešojo) intereso gynimas planuojant teritorijas;
• Naujausi numatomi Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė (14.15–15.45 val.).
Architektūros įstatymo įtaka teritorijų planavimui
.

Architektūros įstatymo tikslai, esminės naujovės;
• Savivaldybių institucijų kompetencija, savivaldybių vyriausieji architektai;
• Regioninės architektūros tarybos, jų išvados teritorijų planavimo klausimais;
• Architektūriniai konkursai, jų objektai, rengimo tvarka.