Teritorijų planavimo proceso praktika ir teisinio reguliavimo naujovės 2019 m.

Seminarą veda:
lector img
Kristina Matvejenkaitė teisine praktika užsiima nuo 2004 m., o nuo 2010 m. yra praktikuojanti advokatė. Kristina specializuojasi teritorijų planavimo ir statybų teisės srityje. Veda seminarus ir mokymus teritorijų planavimo ir statybų klausimais.
Programa:

Teritorijų planavimas – bene daugiausia klausimų kelianti sritis, kurios tinkamas išmanymas gali sutaupyti nemažai lėšų. 2018 m. buvo pakeisti kone visi pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys teritorijų planavimo procedūras ir dokumentaciją. Todėl lektorė atsižvelgdama į naujausius teritorijų planavimo reguliavimo pakeitimus nagrinės:

- Kaip pasirinkti efektyviausią teritorijų planavimo dokumentų keitimo ir koregavimo procedūrą?
- Kaip vyksta teisės statyti įgyvendinimas, kai nėra parengto detaliojo plano ir žemės valdos projekto?
- Kokios taisyklės taikomos ginant visuomenės interesą, kai planuojamos teritorijos?
- Kokios naujovės laukia 2019 m. įgyvendinant teritorijų planavimo taisyklių reikalavimus?

Seminaro programa:

• Kompleksinio teritorijų planavimo reguliavimas;
• Specialiojo teritorijų planavimo reguliavimas;
• Teisė statyti, kai nėra parengto detaliojo plano, ir žemės valdos projektai. Projektiniai pasiūlymai;
• Teritorijų planavimo dokumentų keitimas ir koregavimas;
• Teritorijų planavimo procesas: viešinimas ir praktikoje dažniausiai kylančios problemos;
• Ginčų sprendimas teritorijų planavimo proceso metu;
• Visuomenės (viešojo) intereso gynimas planuojant teritorijas;
• Numatomi Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai.