TFAS aktualijos, pakeitimai ir patobulinimai 2018-2019 metais

Seminarą veda:
lector img
Violeta Alando - finansų apskaitininkų instituto (Institute of Financial Accountants, D. Britanija) narė, praktikuojanti finansininkė, nuo 2013 m. TFAS mokymus vedanti lektorė.
Programa:

Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė 2015–2017 m. ciklo TFAS metinius patobulinimus, kurie įsigaliojo 2018 ir 2019 metais.

Seminare rasite atsakymus:

2018 metais įvykę esminiai pakeitimai ir patobulinimai bei įsigalioję nauji TFAS-9 ir TFAS-15.
Nuo 2019 m sausio 1d. taikomi TFAS pakeitimai ir patobulinimai.
Nuo 2019 m sausio 1d įsigaliojęs naujas TFAS-16 „Nuoma“.
TFAS pakeitimų ir patobulinimų aktualijos ir perspektyvos.

Seminare analizuosime aktualiausias temas:
Apžvelgsime 2018 metų aktualius pakeitimus ir patobulinimus, pagrindinius naujų standartų TFAS-9 „Finansinės priemonės“ ir TFAS-15 „Pajamos iš sutarčių su klientais“ aspektus.
Apžvelgsime anksčiau priimtus ir nuo 2019 m sausio 1d. įsigaliojusį naują TFAS-16 „Nuoma“ bei kitų TFAS (TAS-28, TFAS-9, TAS-19) pakeitimus.
Apžvelgsime jau 2019 metais priimtus pakeitimus ir patobulinimus.