Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas

Seminarą veda:
lector img
Prof. dr. Gintaras Černius yra Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanas. Gintaras Černius skaito paskaitas ir veda seminarus buhalterinės apskaitos temomis jau 24 metus. 9 metus jis dėstė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedroje. Buvo valstybės patarėjas apskaitos, mokesčių ir audito klausimais, Apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, Auditorių garbės teismo pirmininkas, Apskaitos instituto Standartų tarybos pirmininkas. Yra 3 knygų („Finansinė ir menedžmento apskaita“, 1993; „Apskaitos vadovas“ (3 dalys), 1994; „Buhalterio žinynas“, 2000) bendraautoris ir dviejų vadovėlių („Namų ūkio finansų valdymas“, 2011; „Įmonės finansų valdymo pagrindai“, 2014) autorius. Nuo 1999 m. iki šiol dirba kaip buhalterinės apskaitos, įmonių finansų valdymo konsultantas ir asmeninių finansų treneris.
Programa:

Seminaro dalyviai sužinos:
- Naujausius savikainos apskaičiavimo ir kainodaros sudarymo metodus;
- Gamybos kaštų apskaičiavimo ypatumus ir pritaikymą savo įmonės veiklai;
- Kaip priimti geriausius valdymo sprendimus, vadovaujantis savikainos skaičiavimo pagrindu.

Seminaro programa:

• Valdymo apskaitos vieta apskaitos sistemoje;
• Savikaina ir kainodara;
• Gamybos kaštų klasifikavimas;
• Lūžio taškas;
• Atsakomybės centrai;
• Savikainos struktūra ir rūšys;
• Pilnasis ir dalinis kalkuliavimas;
• Netiesioginių išlaidų paskirstymas;
• Valdymo sprendimų priėmimas savikainos pagrindu.