Valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga: personalo patikimumo užtikrinimas

Seminarą veda:
lector img
Gediminas Dagys turi daugiau nei 10 metų praktinės patirties organizuojant Lietuvos policijos įstaigų bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą, įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę. Dirbdamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, vėliau – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo padalinių vadovu, lektorius turėjo galimybę dalyvauti ir prisidėti Lietuvos policijai transformuojantis iš uždaros į atvirą ir skaidrią instituciją, iš esmės pertvarkant institucijos disponuojamų valstybės ir tarnybos paslapčių administravimą. Šiuo metu, eidamas Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyriausiojo patarėjo pareigas, Gediminas Dagys tęsia pradėtą veiklą dokumentų valdymo srityje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemones dėl bendros viešojo sektoriaus dokumentų valdymo sistemos sukūrimo ir dokumentų valdymo teisinio reglamentavimo atnaujinimo.
Programa:

• Darbas ar susipažinimas su įslaptinta informacija;
• Teisės bei leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija valdymas;
• Asmenų tikrinimo procedūros:
     - asmens, pretenduojančio gauti leidimą, tikrinimo procedūra;
     - asmens, pretenduojančio gauti leidimą, tikrinimo procedūros sustabdymas, nutraukimas ir leidimo išdavimas;
     - papildomas tikrinimas;
     - teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“, suteikimas.
• Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimas;
• Asmenų, gavusių teisę dirbti su įslaptinta informacija, kontrolė;
• Instruktavimas apie įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus;
• Leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimas;
• Už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijos personalo patikimumo užtikrinimo srityje.