Valstybės tarnyba ir darbo santykiai. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projekto apžvalga

Seminarą veda:
lector img
Dr. Daiva Petrylaitė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė. Mokslinių tyrimų sritys – darbo teisė, socialinė partnerystė ir valstybės tarnybos klausimai. Profesorė yra Personalo valdymo komisijos prie Valstybės tarnybos departamento narė. Dr. Daiva Petrylaitė yra kelių mokslinių monografijų autorė bei bendraautorė, Darbo kodekso komentaro, Darbo teisės vadovėlio ir praktinio žinyno „Aktualūs atsakymai darbuotojui“ bendraautorė, taip pat ir nemažai mokslinių straipsnių darbo santykių ir valstybės tarnybos tema autorė. Profesorė aktyviai dalyvauja darbo teisės įstatymų rengimo procese. Ji yra dirbusi darbo grupėse, rengusiose Darbo kodekso pakeitimo įstatymų projektus, Darbo tarybų įstatymo projektą, Europos darbo tarybų įstatymo projektą ir kt.
lector img
Dr. Vida Petrylaitė yra advokatų kontoros „Didžiulis ir Miliauskas CONFIDENCE“ advokatė, Vilniaus universiteto dėstytoja, veda mokymus teisėjams, advokatams ir kitiems teisininkams.
Programa:

1. Darbo sutartys:
1.1. Darbo sutarčių sudarymas ir įforminimas;
1.2. Darbo sutarčių rūšys: nuotolinio darbo galimybės, papildomo darbo ir darbo pas kitą darbdavį ypatumai;
1.3. Atleidimo iš darbo naujovės ir jų reikšmė valstybės tarnyboje.
2. Darbo ir poilsio laiko ypatumai, komandiruotės.
3. Atsakomybė pagal naująjį Darbo kodeksą.
4. Informavimo ir konsultavimo procedūros, darbo tarybų veikla.

Seminare lyginamuoju aspektu bus analizuojamas Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos projektas.