Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo dokumentacija

Seminarą veda:
lector img
Dr. Daiva Petrylaitė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė. Mokslinių tyrimų sritys – darbo teisė, socialinė partnerystė ir valstybės tarnybos klausimai. Profesorė yra Personalo valdymo komisijos prie Valstybės tarnybos departamento narė. Dr. Daiva Petrylaitė yra kelių mokslinių monografijų autorė bei bendraautorė, Darbo kodekso komentaro, Darbo teisės vadovėlio ir praktinio žinyno „Aktualūs atsakymai darbuotojui“ bendraautorė, taip pat ir nemažai mokslinių straipsnių darbo santykių ir valstybės tarnybos tema autorė. Profesorė aktyviai dalyvauja darbo teisės įstatymų rengimo procese. Ji yra dirbusi darbo grupėse, rengusiose Darbo kodekso pakeitimo įstatymų projektus, Darbo tarybų įstatymo projektą, Europos darbo tarybų įstatymo projektą ir kt.
Programa:

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja NAUJOS REDAKCIJOS Valstybės tarnybos įstatymas. Šiuo įstatymu keičiama kiekvieno valstybės tarnautojo statusas, darbo santykių ypatumai bei vidinė darbo santykių dokumentacija. Todėl įstaigos turės:
- pakeisti vidinius personalo dokumentus;
- apsirašyti naują darbo užmokesčio sistemą;
- spręsti klausimus dėl išeitinių kompensacijų bei valstybės tarnautojų garantijų;
- nustatyti pakeistas pareigybes ir parengti jų aprašymus.

Seminaro programa:

1. Valstybės tarnybos reformos esmė ir naujo Valstybės tarnybos įstatymo taikymo ypatumai.
2. Valstybės tarnautojų teisinio statuso pokyčiai:
2.1. Valstybės tarnautojų pareigybės;
2.2. Valstybės tarnautojų santykiai su įstaiga (darbdaviu);
2.3. Valstybės tarnautojų priėmimas ir atleidimas iš pareigų.
3. Atsakomybė valstybės tarnyboje.
4. Darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko bei kitos garantijos valstybės tarnyboje.