Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)

Seminarą veda:
lector img
Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė. Konsultuoja bei veda mokymus, yra publikavusi vadovėlių ir straipsnių dokumentų rengimo, darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Rasa yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.
Programa:

Valstybės tarnautojo įgaliojimus determinuoja nemažai teisės aktų. Su teisiniais klausimais kasdieniame darbe yra susiduriama nuolat. Būtent teisės aktais vadovaujamasi priimant sprendimus. Neretai tenka dalyvauti ir teisėkūros procese, o taikant teisės aktus susiduriama su teisės akto interpretavimo iššūkiu ir su jau galiojančio teisės akto kokybės problema.

Šio seminaro metu yra supažindinama su reikalavimais, taikomais teisės akto rengimo procesui. Taip pat seminare nagrinėjama įsakymų, sprendimų, nutarimų teksto struktūra, įforminimas bei kalbos reikalavimai. Apžvelgiami visi teisėkūros probleminiai klausimai, teisės akto vertinimo kriterijai ir teisės aktų keitimas bei išdėstymas nauja redakcija.

Seminaro programa:

Teisės aktų rengimo bendrieji reikalavimai:
• Teisės aktų rūšys, struktūra, forma, rekvizitai ir kt.

Teisės aktų tekstų rengimas:
• Įsakymų, sprendimų, nutarimų teksto struktūra, įforminimas, kalbos reikalavimai, priedai.
• Teisės aktais tvirtinamų dokumentų įforminimas (taisyklės, reglamentai, nuostatai ir kt.).
• Teisės normų kūrimas: reikalavimai teisės aktui. Teisės akto turinio ir juridinės technikos problemos.
• Teisės akto vertinimas: sisteminis požiūris į teisės akto kokybę.

Teisės aktų keitimas, išdėstymas nauja redakcija, paskelbimas netekusiais galios.