Viešųjų pirkimų reforma: naujo įstatymo taikymas, naujovės ir praktika

Seminarą veda:
lector img
Daiva Lileikienė yra advokatė, advokatų kontoros SPC LEGAL partnerė. Advokatė specializuojasi išimtinai viešųjų pirkimų srityje, kurioje nuolat dirba jau 9 metus. Daiva Lileikienė turi patirties ne tik organizuojant viešųjų pirkimų procedūras, nes yra nuolatinių ir ad hoc komisijų narė, bet ir atstovaujant perkančiąsias organizacijas bei tiekėjus teismuose ir valstybės institucijose. Daiva Lileikienė nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose bei seminaruose viešųjų pirkimų tematika, yra įvairių leidinių viešųjų pirkimų tematika autorė / bendraautorė, nuolat veda mokymus, kurių metų nagrinėja tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms aktualius viešųjų pirkimų klausimus.
Programa:

I. Naujasis viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas Lietuvoje: priėmimas, įsigaliojimas, pasirengimas.
II. Pagrindinės numatomos naujovės:

• Naujovės pasirengimo viešajam pirkimui etape;
• Konfidenciali informacija viešuosiuose pirkimuose;
• Pirkimo būdai: naujovės ir jų praktinio pritaikymo galimybės;
• Pasiūlymų pateikimo terminai;
• Kvalifikacijos kriterijai ir vertinimas: ką turime žinoti apie naująjį įstatymą?
• Pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonominio naudingumo vertinimo ypatumai;
• Supaprastinti ir mažos vertės pirkimai;
• Viešojo pirkimo sutartis, galimybės ją keisti.
III. Naujausios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalga.