Žemės ūkio sektoriaus mokesčiai ir apskaita 2019 m.: reformos taikymas ir finansinė atskaitomybė

Seminarą veda:
lector img
Prof. dr. Astrida Miceikienė - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė, akredituota konsultantė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos klausimais ir LEADER metodo įgyvendinimo klausimais, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro konsultantų profesinių žinių patikrinimo narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių tęstinio mokymo ekspertų Ekonomikos, vadybos ir apskaitos grupės narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo tarybos narė. Nuo 2004 m. konsultuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones, nuo 2006 m. – pelno nesiekiančias organizacijas mokesčių, apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo klausimais.
lector img
Danutė Zinkevičienė - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė, akredituota konsultantė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais (nuo 2009 m.).
Programa:

Žemės ūkio subjektus nuo 2019 m. užgrius tikra pasikeitimų gausa – keičiasi tiek pajamų apmokestinimas, tiek pelno mokesčio apskaičiavimas, tiek ir PVM. Seminare lektorės ne tik paaiškins mokesčių reformos įtaką žemės ūkio subjektų veiklai, bet ir nagrinės problemines mokesčių ir apskaitos situacijas:

- Kaip pagal VAS nuostatas apskaitoje pripažinti ir įvertinti biologinį turtą ir žemės ūkio produkciją? (bus nagrinėjamos naujausios VAS taikymo rekomendacijos)
- Kokios pagrindinės naujovės taikomos rengiant finansines ataskaitas viešajame sektoriuje? (pateikiami praktiniai finansinės atskaitomybės rengimo pavyzdžiai)
- Kaip mokesčių reformos reikalavimai keis žemės ūkio sektoriaus apmokestinimą ir apskaitą? (pateikiami skaičiavimo pavyzdžiai ir nagrinėjamos apmokestinimo schemos)

1 dalis. Prof. dr. Danutė Zinkevičienė (10.00–12.15 val.):

• 17-ojo VAS „Biologinis turtas“ taikymas ir probleminių klausimų sprendimas. Biologinio turto vertė, realizavimas, išlaidos: apskaitos ypatumai ir geriausios metodikos pasirinkimas;
• Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos pripažinimas ir vertinimas;
• Finansinės apskaitos ypatumai žemės ūkio sektoriuje: naujausios rekomendacijos ir praktiniai pavyzdžiai;
• Finansinės atskaitomybės žemės ūkio sektoriuje rengimo naujovės ir rekomendacijos 2018–2019 m.;
• Apskaitos politikos parengimas, koregavimas ir geriausių metodikų pasirinkimo variantai.

2 dalis. Prof. dr. Astrida Miceikienė (13.15–16.30 val.):

• Kaip mokesčių reforma keičia žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokestines prievoles nuo 2019 m. sausio 1 d.? Kokie mokestiniai pakeitimai turi daugiausia įtakos rengiant finansines ataskaitas už 2018 m.?
• Kaip keičiami GPM tarifai, neapmokestinamųjų pajamų sąrašas, NPD formulės ir taikymo tvarka turi būti teisingai taikoma žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose? Kokius darbus pirmajame 2019 m. ketvirtyje dar privalo atlikti buhalteriai?
• Kaip nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi PSD ir VSD pajamų rūšys, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, lengvatų taikymo tvarka, tarifai, mokesčio bazė? Kokius darbus dėl VSD ir PSD pakeitimų privalo atlikti žemės ūkio subjekto buhalteris? Kaip teisingai įforminti darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokų sujungimą?
• Kokius pagrindinius darbus turės atlikti žemės ūkio subjektai dėl SAF-T rinkmenos? Kaip teisingai įgyvendinti reikalavimus apskaitos programose, apskaitos politikoje ir sąskaitų plane?
• Kokie pagrindiniai pelno mokesčio pakeitimai įsigaliojo 2018 m. ir nuo 2019 m.? Kokius pelno mokesčio apskaičiavimo, lengvatų ir deklaravimo niuansus privalo žinoti žemės ūkio subjektai?
• Su kokiomis problemomis susiduria žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai dėl veiklos apmokestinimo specifikos naudojant biologinį turtą ir dėl veiklos sezoniškumo?
• Kokie svarbiausi PVM įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d. ir nuo 2019 m.? Kokios prievolės kyla dėl naujos kuponų apmokestinimo tvarkos ir nuotolinės prekybos apmokestinimo PVM pakeitimų?
• Kokios kitos mokestinės prievolės kyla žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams:
     - Nekilnojamojo turto mokestis;
     - Žemės mokestis;
     - Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai ir patikrinimų sugriežtinimas nuo 2019 m.;
     - Taršos mokesčio prievolės.