Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymas sveikatos priežiūros įstaigose

2020-02-26 Vilniuje Nuo 2020-01-01 įsigalios teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, pakeitimai, kurių vienas iš tikslų – supaprastinti dokumentų valdymo procesus. Seminaro metu bus išnagrinėtas pasikeitusių teisės aktų reikalavimų taikymas sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų valdyme.

Dokumentų valdymo kursai. Reforma ir nauji reikalavimai 2020 m.

2020-01-22 – 2020-02-05 Vilniuje ir nuotoliniu būdu Dokumentų valdymo sritis keičiasi nuolat – įvedami nauji reikalavimai, keičiamos taisyklės, įstatymai. O 2020 m. atneš dar ir visiškai naują dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo tvarką. Todėl kviečiame įstaigų ir kitų organizacijų darbuotojus, atsakingus už dokumentų valdymo procesus, ruoštis naujai dokumentų valdymo sistemai.