Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymas sveikatos priežiūros įstaigose

2020-02-26 Vilniuje Nuo 2020-01-01 įsigalios teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, pakeitimai, kurių vienas iš tikslų – supaprastinti dokumentų valdymo procesus. Seminaro metu bus išnagrinėtas pasikeitusių teisės aktų reikalavimų taikymas sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų valdyme.